Welcome to Helia

Positive Displacement Pipette

Positive Displacement Pipette

RAININ Pos-D Positive Displacement Pipette

Rješenje problema za problematične medije. Pos-D je posebno dizajnirana pipeta za guste medije, viskozne ili lako hlapljive medije. Jednokratne kapilare i klipovi osiguravaju potpunu eliminaciju kontaminacije između uzoraka preko aerosoli od uzoraka ili pipete. Jednokratni nastavak i klip koji je u polietilenskom nastavku – kapilari je u direktnom kontaktu sa uzorkom. Konstantni kontakt s unutarnjim dijelom kapilare osigurava cijelu dispenziju uzoraka bez kapanja. Kapilare i klipovi su kompatibilni za rad sa Gilsolnovim Microman®-om.

Karakteristike i prednosti

Lagana u ruci

Ergonomija pipete osigurava lak rad, kuka za prst uvelike osigurava lak rad.

Kontrola volumena

Prikaz volumena okrenut je korisniku tako da ga u svakom trenutku vidljiv.

Kapilarni nastavci

Spakirani sterilni, spremni za rad.

Bez kontaminacije aerosolima

Bez kontaminacije. Klip je u kontaktu sa uzorkom tako da je osigurana preciznost kod pipetiranja “kompliciranim” medijima.
Jednokratne kapilare i nastavci osiguravaju rad bez kontaminacije.

Spremno za rad

Jednostavno za stavljanje i izbacivanje. Nema potrebe za stavljanjem kapilara i klipova prije upotrebe jer su sastavljeni u tvornici u sterilnim uvijetima bez kontakta sa ljudskom rukom


Volumeni Pos-D pipete
MR-10 0.5 µl–10 µl
MR-25 3 µl-25 µl
MR-50 10 µl–50 µl
MR-100 10 µl–100 µl
MR-250 50 µl–250 µl
MR-1000 100 µl–1000 µl

Brošura