Welcome to Helia

SYSTEM SUITABILITY TEST pH metra, konduktometra, oxy metra, titratora, refaktometra

SYSTEM SUITABILITY TEST pH metra, konduktometra, oxy metra, titratora, refaktometra

Opis:

SST - System suitability test dokazuje da li je mjerni sistem: pH/ion ili konduktometar ili oxy metar ili titrator i elektroda, i/ili refraktometar pogodan za planirano mjerenje ili ispitivanje.
Test izvodi ovlaštena osoba uz izdavanje kalibracionog izvještaja ( IZVJEŠTAJ EKSTERNE PROVJERE). Cijena uključuje certificirane Mettler Toledo standarde slijedljive prema CSRM-u i NIST-u. Test se izvodi i izvještaj je sadržajno usklađen prema sa standardom ISO17025:2018; 5.5.2 i 5.5.5.
Korisniku usluge osiguravamo:
Kalibrisan, umjeren i provjeren uređaj, elektrodu, sistem, servisni izvještaj, ovjeren i potpisan Izvještaj eksterne provjere.
Certifikate servisnig inženjera da je obučen za navedene usluge
Certifikate zakoristene standarde