Welcome to Helia

O nama

Laboratorijska oprema je naša osnovna djelatnost.
U okviru prodajnog programa nudimo opšte laboratorijske instrumente, analitičku opremu, opremu za biotehnologiju, kao i različita softverska rješenja za sve oblasti rada laboratorije.Industrijska oprema - prodajnog programa kroz koji nudimo industrijske vage, mjerne platforme i indikatore i drugu opremu.Procesna oprema - je dio prodajnog programa .Nudimo: pipete, klasične, elektroničke, jedno kanalne i višekanalne, pipetore, softwerska rješenja za pipetiranje i upravljanje pipetama, analitička vaga, precizna vaga, tehnička vaga, automatski titrator, spektrofotometar, polarimetar, refraktometar, denzitometar, tačka topljenja, hromatograf, Soxlet aparat, Kjeldahl analizator, laminarne komore, komore za vaganje, sisteme za mikrovalnu digestiju, inkubatore, sušnice, destilatore, jedinice za ultra čistu vodu i mnoge druge.Prodajni tim firme Helia d.o.o ima višegodišnje iskustvo rada u analitičkim laboratorijima, koji znanjem i iskustvom, zahvaljujući širokom prodajnom programu, naći najoptimalnije rješenje za Vaš zahtjev! U želji da maksimalno produžimo radni vijek opreme kupljene kod nas, nudimo vam redovno održavanje i servis.Logo

H

E

L

I

A