Welcome to Helia

Laminarne komore

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam firmu Faster u distributivnom progrmu HELIA˗e.Faster FASTER S.r.l., je firma od 1984 godine i sa sjedištem u Italiji, jedan je od vodećih europskih proizvođača širokog spektra laboratorijske opreme.


• Laminarne komore
• Mikrobiološke sigurnosne komore
• Citotoksične komore
• Zamrzivači ultra niskih temperatura
• Ormari za posebne namjene
• Digestori sa filterima
• Izolatori za citotoksične primjene i ispitivanja sterilnosti
• Sustavi laminarnog protoka zraka za farmaceutske tvrtke