Welcome to Helia

Liquidator 96 20 i 200

Liquidator 96 20 i 200


Olakšajte Rad sa RAININ LTS tehnologijom i Liquidatorom

Unikatno manualno pietiranje za srednja i velika pipetiranja Mala površina , odgovara za svakom laboratoriju i svakom laminarnoj komori Koristi 96 i 384 rupa/jažica ploče Jednostavno za uporabu nema programiranja Fleksibilna i lako upotrebljivo Brzina rezultati odmah Ušteda u vremenu i novcu Ergonomično, lagano za ruku

Aplikacije

Repliciranje / dispenzija na ploče Punjenje, pranje, mješanje, ELISA, protein kristalizacija, “screenings” Dispenzija pufera, PCR, serijska razrijeđenja Odstranjivanje tekučina iz ploča, mjenjanje medija za kulturu stanica

Dva modela 0,5µl – 20µl te 5µl – 200µl

nastavci do 200μl i do 20µl nastavci sterilni do 200μl i do 20µl nastavci sa filterom do 200 μl i do 20µl rezervoari za sve nastavke, po redovima, kolonama ili pojedinačno