Welcome to Helia

Destilatori

SUEZ Water UK je firma za industrijske usluge i rješenja specijalizirana za osiguranje i oporavak kritičnih resursa vode i otpadnih voda. U svijetu Suez dijeluje na više lokacija, u partnerstvu s kupcima u industriji, komunalnim uslugama, upravljanju objektima, trgovini, zdravstvu i laboratorijima.
U svakom slučaju Suez pruža jedinstvenu kombinaciju tehnologija, usluga i kemije za pročišćavanje i dezinfekciju, obradu i upravljanje vodom i otpadnim vodama. Naš cilj je pomoći vašem poslovanju napredovati pružanjem inovacija i uvida, znanja, vještina i resursa koji vam omogućuju da se suočite sa izazovima današnjice i zahtjevima sutra.