Welcome to Helia

Laboratorijski termostat - Inkubator

Laboratorijski termostat - Inkubator

Predstavljamo Vam novu generaciju profesionalne linije inkubatora - termostata

  • Volumen 40 , 60 , 80 , 120 , 200 , 360 , 720 , 1000 , 1500 , 2000 , 2500 litara volumena te sve ostale dimenzije dostupne na upit
  • JUMO mikroprocesorska regulacija - DICON TOUCH dostupan na upit
  • Stabilnost temperature u vremenu 0,0°C
  • 4-žilna temperaturna sonda PT100/PT1000 , gradijent namještanja 0,1 °C ili 0,01°C
  • Radno područje od A+5°C do 80°C
  • Sklopka na vratima kao zaštita od pregrijavanja prilikom otvaranja vrata
  • Namještanje trajanja procesa - zvučni signal na kraju procesa
  • Opcija sa unutarnjih svijetlom i staklom u vratima uređaja