Welcome to Helia

Incubators 65 L, series 636 Plus

Incubators 65 L, series 636 Plus

Specifikacije:

Temperaturni opseg: RT+5-80ºC
Rezolucija temperaturna: 1ºC
Temperaturnafluktuacija±1.0ºC
Homogenizacija: 2%
Dimenzije:
Vanjske:55x55x84 cm
Komora:40x36x45cm
Dvije police su već uključena
Proizvođač: Nahita

Brošura