Welcome to Helia

Incubators 30 L, series 636 PLUS

Incubators 30 L, series 636 PLUS

Specifikacije:

Temperaturni opseg: RT+5-80ºC
Rezolucija temperaturna: 1ºC
Temperaturnafluktuacija±1.0ºC
Homogenizacija: 2%
Dimenzije:
Vanjske:46x51x69 cm
Komora:31x31x31 cm
Dvije police su već uključena
Proizvođač: Nahita

Brošura