Welcome to Helia

Incubators 125 L, series 636 Plus

Incubators 125 L, series 636 Plus

Specifikacije:

Temperaturni opseg: RT+5-80ºC
Rezolucija temperaturna: 1ºC
Temperaturnafluktuacija±1.0ºC
Homogenizacija: 2%
Dimenzije:
Vanjske:64x68x91 cm
Komora:50x45x55 cm
Dvije police su već uključena
Proizvođač: Nahita

Brošura