Welcome to Helia

Incubator 45 L, Series 636 Plus

Incubator 45 L, Series 636 Plus

Specifikacije:

Temperaturni opseg: RT+5-80ºC
Rezolucija temperaturna: 1ºC
Temperaturnafluktuacija±1.0ºC
Homogenizacija: 2%
Dimenzije:
Vanjske:50x55x73 cm
Komora:35x35x35cm
Dvije police su već uključena
Proizvođač: Nahita

Brošura