Welcome to Helia

Elektroničke multikanalne XLS+ pipete

Elektroničke multikanalne XLS+ pipete

Kad je riječ o velikoj radnoj produktivnosti, ništa se ne može usporediti s višekanalnom elektroničkom pipetom E4 XLS+. Odlike Rainin pipeta su brzo punjenje, ergonomsko rukovanje i apsolutna preciznost svih kanala.

Napravljene za učinkoviti rad

Komandna ručica (Joystick) konfiguriranje i vođenje protokola čini lakim. Prilikom dispenziranja više alikvota kroz više kanala dobivate postojani volumen i jednaku brzinu u svakom koraku. Ciklusi se automatski broje tako da se možete koncentrirati na druge pojedinosti i osloboditi svoj palac od različitih opcija za automatsko miješanje ili automatsko dispenziranje. Postavke se lako spremaju pa analizu možete kasnije ponoviti. Također se spremaju svi vaši načini rada kao i na računalu

Ergonomska pipeta

Pipeta E4 XLS+ dizajnirana je tako da se njome može rukovati bilo kojom rukom, savršeno pristaje i iznimno je dobro uravnotežena prilikom pipetiranja. Vrlo mala sila prilikom rada i silikonski amortizer udaraca ugrađen u mehanizam za izbacivanje nastavaka čine rad s uređajem E4 velikim zadovoljstvom. Sa sustavom LTS sila izbacivanja nastavaka iznosi samo 0,6 kg.

GLP / GMP

Radi prilagođavanja i usklađivanja s dobrom laboratorijskom praksom (GLP) / dobrom proizvođačkom praksom (GMP), postavke, protokoli i upozorenja o servisu uređaja E4 mogu se zaštiti lozinkom. Zapisi o servisu, ciklusi i podaci o stanju potpuno su zaštićeni od neovlaštenog rukovanja.

Vaši rezultati su najvažniji. Imajte povjerenja u funkcionalnost elektroničke pipete E4 XLS+ tvrtke Rainin!

Model Broj kanla Raspon
E4-10XLS+ 8 i 12 1-10ul
E4-20XLS+ 8 i 12 2-20ul
E4-50XLS+ 8 i 12 5-50ul
E4-+200xls+ 8 i 12 20-200ul
E4–300xls+ 8 i 12 20-300ul
E4–1200xls+ 8 i 12 100-1200ul

Brošura